telefon: +420 778 746 737

e-mail: zubnicentrumhappyend@gmail.com
Jsme smluvní partner pojišťoven
Přijímáme nové pacienty na dentální hygienu.
STOMATOLOGIE

Nabízíme komplexní zubní ošetření se zaměřením na prevenci, bezbolestnost a individuální přístup ke každému klientovi.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Dentální hygiena je důležitou součástí preventivní stomatologie. Jejím cílem je zabránit vzniku onemocnění v dutině ústní.

STOMATOLOGIE

První návštěva

Při vstupní prohlídce se provede komplexní vyšetření chrupu včetně rentgenových snímků. Cílem tohoto vyšetření je odhalení případných zubních kazů, zubního kamene, zánětu zubní dřeně, úbytku kosti, zánětu měkkých tkání, patologických procesů probíhajících v kostní tkáni a jiných problémů. Na základě tohoto vyšetření je pak sestaven individuální léčebný a finanční plán, který zahrnuje popis konkrétních úkonů.

Rentgenové vyšetření

V našem zubním centru využíváme pro zjištění celkového stavu chrupu moderní panoramatický rentgen (OPG). Přímo v ordinaci máme intraorální rentgenový přístroj (RVG) a díky digitalizaci snímků je jejich obraz ihned ošetřujícímu lékaři k dispozici. Tato moderní technika významně snižujeme použitou dávku rentgenového záření.

Záchovná stomatologie

Ošetření zubního kazu:

Jestliže je zub zasažen kazem či úrazem, je nutné zhotovit výplň. Ošetření provádíme bezbolestně v lokální anestesii. Ke zhotovení výplně používáme jen kvalitní bílé fotokompozitní materiály. Ošetření je časově náročné a vyžaduje čistý, suchý povrch zubu. Jakékoli vlhko zhoršuje kvalitu výplně, proto každé ošetření provádíme s tzv. kofferdamem. Je to tenká gumová blána, která izoluje povrch zubu od jeho okolí.

Enodontické ošetření:

Ošetření kanálků je nutné v případě, pokud došlo k infikování a následnému poškození pulpy (dřeň tvořená cévami a nervy uvnitř zubu). Nejčastější příčinou poškození je zubní kaz či úraz zubu. V tomto případě je potřeba zanícenou pulpu odstranit, kanálky pomocí speciálních nástrojů zprůchodnit, opracovat, pečlivě vydezinfikovat a hermeticky uzavřít kořenovou výplní. Ošetření probíhá opět v lokální anestesií s kofferdamem. Ve slinách je mnoho bakterií, které mohou kořenový systém kanálků reinfikovat, proto považujeme použití kofferdamu za velmi důležité. Celý proces ošetření kořenového kanálku je časově náročný a vyžaduje potřebné technické vybavení. Na našem pracovišti k tomu využíváme nejmodernější prostředky.

Postendodontické ošetření:

Postendodontické léčení je ošetření zubu, které následuje po léčení kořenových kanálků. Ošetření závisí na stupni destrukce korunkové části zubu. Buď se zhotoví kompozitní výplň nebo se zavede speciální sklovláknový čep pro vyztužení a zpevnění zubu. Následuje rekonstrukce zubu protetickou náhradou.

Dětská stomatologie

První preventivní prohlídku dětských pacientů doporučujeme provést s prvním prořezaným zoubkem již kolem šestého měsíce věku dítěte. Při dalších návštěvách by se dítě mělo seznamovat s lékařem a novým prostředím. V naší ordinaci se snažíme navodit příjemnou atmosféru a zbavit dítě případného strachu. Bolest zoubků by neměla být důvodem první návštěvy u zubního lékaře. Mylný je názor, že dětské mléčné zoubky není potřeba ošetřovat, protože je nahradí zuby stálé. Ve skutečnosti mléčný chrup je základem pro správný vývoj a postavení stálých zubů. Nemocný mléčný zub může poškodit zárodek stálého zubu a předčasná extrakce mléčného zubu může vést k nesprávnému postavení stálých zubů a k nutnosti nasazení rovnátek.

Stomatochirurgie

V naší ordinaci provádíme běžné chirurgické zákroky. Vše probíhá bezbolestně v lokální anestesii. Komplikovanější výkony zajišťujeme ve spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Zubní miniimplantáty

Pokud zažíváte při jídle pocit nejistoty, zda protéza dostatečně drží, nebo máte obavy se zasmát či zakašlat, pak pro Vás máme řešení.
Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Jejich úlohou je stabilizace celkové snímatelné náhrady.

Základní výhody miniimplantátů:

  • Minimum kontraindikací.
  • Bezbolestná aplikace bez chirurgických řezů.
  • Vhodné pro pacienty, kteří nemají dostatečný objem kosti pro zavedení klasického implantátu.
  • Rychlé vhojení miniimplantátů a možnost okamžitého zatížení.
  • Použití miniimplantátu je pro pacienta finančně méně náročné.
Jak probíhá zavedení miniimplantátů?
Na základě vyšetření si stomatolog určí přesné rozměry a pozici miniimplantátů. Zavedení miniimplantátu do čelistní kosti se provádí v lokální anestezii bez jakéhokoliv chirurgického řezu. Pro spolehlivé upevnění se používají 4 miniimplantáty.
Zavedení je rychlé, minimálně invazivní a za přijatelnou cenu.

Implantologie

Implantát je speciální titanový šroub nahrazující v čelisti zubní kořen. Následně se na implantát zhotovuje korunka. Komplex implantát – korunka slouží jako náhrada jednoho nebo více ztracených zubů.

Parodontologie

Parodontologie se věnuje léčbě dásní a závěsného aparátu zubu. Nejčastější příčinou vzniku problémů je špatná a nedostačující technika čištění zubů. Jako první příznak vzniku parodontózy je zánět dásní. Projevuje se krvácením a bolestivostí dásní. Při pokročilém stádiu onemocnění může docházet k úbytku kosti a odhalování krčků zubů. Při velmi pokročilé parodontóze dochází k viklavosti zubů. Léčbu parodontózy je potřeba zahájit ihned při prvních příznacích. O léčbu a prevenci se stará lékař ve spolupráci s dentální hygienistkou. Léčbu pokročilé fáze onemocnění zajišťujeme ve spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Protetika

Protetická stomatologie se zabývá náhradou chybějícího zubu či skupiny zubů. Protetickou náhradou může být i tvz. onley, která slouží k ošetření příliš poškozených zubů, kde nejsme schopni dokonale opravit zub přímo ve Vašich ústech. Při zhotovení onlaye odbrušujeme pouze poškozenou část zubu a tím maximálně šetříme zbývající zdravé zubní tkáně. Tato náhrada se zhotovuje v laboratoři. Klientům nabízíme širokou škálu možností, z nichž pak vybereme pro každého nejvhodnější z hlediska funkčnosti, estetiky a také ceny. Individuální přístup k této problematice je pro nás prioritou.


DENTÁLNÍ HYGIENA

Obor dentální hygiena

Dentální hygiena (dále jen DH) je samostatný nelékařský obor, který je nezbytnou součástí komplexní péče o pacienta ve stomatologii. DH provádí odborně způsobilý zdravotnický pracovník – DENTÁLNÍ HYGIENISTKA. DH poskytuje preventivní, terapeutické a vzdělávací služby, které jsou zaměřeny na orální zdraví obyvatel. Cílem je snižovat rizika onemocnění ústní dutiny, jako jsou zubní kazy, různé záněty měkkých tkání (gingivitis, parodontitis) a další nepříjemné potíže v dutině ústní spojené s nedostatečnou prevencí a péčí o zuby.Rozumný pacient investuje především do prevence a údržby. S DH by se mělo začít co nejdříve, nejlépe v dětském věku, když je dítě schopno spolupráce. Pokud si dítě osvojí správné návyky a péči o dutinu ústní, bude mít v budoucnu se zoubky minimální problémy. Odborníkovi byste se měli svěřit jednou až dvakrát do roka, přestože o své zuby pravidelně pečujete.

Dentální hygienistka

Dentální hygienistka získává způsobilost absolvováním vyšší odborné školy nebo bakalářským studiem, jejich kompetence jsou naprosto stejné. Hygienistka spolupracuje se stomatologem, konzultuje s ním zjištěný stav v pacientových ústech a podílí se na léčebném plánu. Jejím úkolem je odstranění zubního kamene, plaku, eventuelně pigmentací. Důležitá je následná instruktáž a nácvik správné techniky čištění chrupu. U připraveného a poučeného pacienta může zubní lékař kvalitněji provést veškerá zubní ošetření.

Ošetření dentální hygienistkou

Při první návštěvě se stanoví úroveň ústní hygieny a vyšetří se stav dásní a parodontu pomocí indexů. Následně se odstraní naddásňový zubní kámen a plak ultrazvukem nebo ručními nástroji. Na závěr se zuby vyleští depurační pastou. Důležitá je motivace pacienta na základě provedení správné instruktáže ústní hygieny s nácvikem a doporučením vhodných pomůcek. Podle úrovně ústní hygieny a stavu měkkých tkání se odvíjí další ošetření a terapie. Pokud se zjistí přítomnost parodontitis (parodontální kapsy a přítomnost zubního kamene pod dásní) je obvykle potřeba více návštěv, aby se vyčistil zubní kámen a plak pod dásní. Čištění pod dásní je náročnější a vyžaduje tedy více času. Terapie se provádí postupně v jednotlivých úsecích chrupu.

Seznam výkonů

Vyšetření stavu chrupu a dásní

Vyšetření spočívá ve vizuální kontrole přítomnosti plaku, zubního kamene a pigmentací. Pomocí indexů se stanoví míra krvácivosti dásní a přítomnost parodontálních kapes. Podle výsledků ošetření se rozhodne o dalším postupu léčby.

Odstranění zubního kamene

Zubní kámen je zmineralizovaný zubní plak, který se vytváří supragingiválně (nad dásní) i subgingiválně (pod dásní). Vytvořený zubní kámen dráždí dáseň a slouží jako další nosič plaku a bakterií. Odstraňuje se pomocí ultrazvuku nebo speciálními ručními nástroji.

Odstranění zubního plaku a leštění zubů (depurace)

Zubní plak obsahuje různé druhy bakterií, tvoří se na zubech a hlavně na okraji dásní u krčků. Pokud se pravidelně a důkladně nevyčistí, tak vzniká zánět dásní (gingivitis). Při dentální hygieně se vyleštěním odstraní zubní plak a docílí se hladkosti povrchu zubů. Leští se depurační pastou s rotačním kartáčkem, až dojde k rovnoměrnému rozleštění po povrchu skloviny.

Motivace a instruktáž ústní hygieny

Při motivaci je pacientovi vysvětleno, jak důležitá je domácí ústní hygiena pro orální zdraví. Je třeba objasnit vznik a příčinu onemocnění zubů a dásní. Hygienistka ukáže správnou techniku čištění chrupu a doporučí vhodné pomůcky pro ústní hygienu (kartáček, mezizubní kartáčky, nit).

Odstranění pigmentací (pískování)

Pigmenty obsažné v nápojích, jídlech a tabákových produktech ulpívají na povrchu zubní skloviny a způsobují nevzhledné tmavé skvrny na zubech. Pomocí přístroje AIR FLOW lze tyto skvrny odstranit. Při této technice se využívá leštící prášek, který je pod tlakem vody a vzduchu tryskán na zuby. Tím je pigment bezbolestně odstraněn.

Fluoridace zubů

Fluor má antikariogenní účinek, posiluje sklovinu a zpomaluje množení bakterií v zubním plaku. Fluoridace je preventivní metoda vhodná pro děti i dospělé. V zubní ordinaci se aplikují na zuby speciální gely, roztoky či laky o vyšší koncentraci fluoru. Fluoridaci lze také provádět doma prostředky, které jsou k tomu určeny.

Bělení zubů

Bělení zubů může být provedeno ze zdravotních důvodů (např. fluoróza, tetracyklinové zuby) nebo na přání klienta jako kosmetický zákrok. Účinnou látkou bělení je peroxid vodíku nebo karbamid vodíku. Tyto látky dokážou zesvětlit barvu zubů pomocí oxidace pigmentů. Rozlišuje se bělení ordinační a domácí.

Aplikace zubních ozdob

Aplikace dentálního šperku zabere cca 30minut. Je to metoda nebolestivá, neinvazivní a lze ozdobu kdykoliv odstranit bez poškození zubu. Ozdoba se upevňuje nejčastěji na horní postranní řezáky.

Ošetření citlivých zubů

Citlivost zubů má na svědomí několik příčin. Podle rozsahu poškození se dá citlivost omezit několika způsoby. V ordinaci se můžou citlivé zuby ošetřit fluoridovými preparáty, ochrannými laky nebo obnažené zubní krčky může zubní lékař překrýt výplní.

Pečetění fisur

Pečetění fisur je preventivní zákrok, kdy se jamky, rýhy zdravých dočasných nebo stálých stoliček zaplní speciální hmotou. Aplikací pečetidla se obtížně čistitelné a nejčastěji kazící kousací plošky stanou ,,rovné" a tím chráněné před zubním kazem. Pečetidlo musí být aplikováno na čistý suchý zub bez kazu a výplní.

Další možné výkony prováděné dentální hygienistkou:

Preventivní kontrolní vyšetření
Aplikace povrchové anestezie pro znecitlivění dásní
Povrchová úprava výplní
Otisky chrupu
Činnost zubní instrumentářky

Pravidelná péče

Důležité je aby pacient chodil na profesionální čištění dle jeho odpovídajícího stavu chrupu a dásní. Dentální hygienistka si zve pacienta v pravidelných intervalech na kontrolu a čištění zubů, jedná se o tzv. recall. Životnost parodontu, zubů, jejich provedených oprav a protetiky se díky dentální hygieně a správné domácí ústní péči značně prodlužuje.27.12.2023 – 2.1.2024

NEORDINUJEME - DOVOLENÁ

X